El programa “Signes dels temps” entrevista a Vicente Ferrer